Here are a few of my top recommended products for herniated disc relief: #1 – TENS Machine for bulging disc L4/L5. A bulging disc in the neck occurs when a spinal disc weakens and encroaches on the spinal cord. The symptoms are going to be mechanical related to the loss of structural inte ... Plan your trip. Vul vrijblijvend het contactformulier in, of neem telefonisch contact op: Wat is podotherapie en wat doet een podotherapeut? Surgery to treat bulging disc is considered to be an option by the surgeons when there is little or absolutely no improvement. Bewustwording van een goede houding en dus een betere belasting op de rug is cruciaal voor het herstelproces. Like x-rays and ct sca ... Annular tear is similar to a sprain--a torn ligament, and not normal. TENS machines are useful for providing relief from pain and muscle spasms in the back and legs. could this be the cause of my bulging discs in my lower back? Knipadvies teennagels – voorkom ingroeiing. July 6, 2010 -- The popular supplement glucosamine doesn't help people who have low back pain, a clinical trial finds.. Verder is het van belang dat u zich bewust wordt van het aannemen van een juiste staan/zit/werkhouding, waardoor de belasting op de rug wordt verbeterd. Citing an example, an individual with bulging disc will be recommended to avoid running and jogging till the time the condition is fully treated as running and other exercises may irritate the lumbar spine and put extra pressure on it which may worsen the bulging disc.. 5971 LW  Grubbenvorst, Telefoon: 085 053 00 33 You can read it by typing in the search engine: Glucosamine Chondroitin disc regeneration and you should find a link to the nih website. Glucosamine can be very effective to rejuvenate your discs and all joint tissue in your body. Just because a disc bulges does not mean it is symptomatic. Voor deze klacht kunt verder terecht bij de fysiotherapie. Door middel van podotherapeutische steunzolen kan de afwijkende stand worden geoptimaliseerd. What is also important to note is that neither glucosamine nor chondroitin sulfate cause any adverse side effects. De meest gebruikte zijn glucosamine sulfaat en glucosamine … No: No, taking glucosamine would not cause "bulging" discs in the back. Bulging disc/discusprotrusie is een aandoening die vooraf gaat aan een hernia. They concluded that the reason no regeneration occurred at the L5-S1 level was because that disc was so degenerated that it had no chrondrocytes left in it. A slipped disc, bulging disc, or disc prolapse can be one of the most painful physical complaints. In most cases, when a bulging disc has reached this stage it is near or at herniation. Ma – Vrij: 8.00u – 18.00u, http://www.spreekuurthuis.nl/themas/rugklachten/informatie/indeling_van_mogelijk_structurele_oorzaken, https://spine-endoscopy.net/discushernia-oorzaak-uitingen, https://www.dorsoo.be/nl/rugaandoeningen/discusbulging, Algemene voorwaarden Orthopedische schoenen (door Livit Orthopedie), De kern van de tussenwervelschijf komt bijna naar buiten, maar de ring is nog niet volledig doorgescheurd (gewone discushernia of protrusie). Besides losing weight, you may also see an improvement in your condition by supplementing your diet with glucosamine and chondroitin sulfate. Door zenuwpijn kunnen de spieren rond de getroffen discus in contractie gaan. Glucosamine and chondroitin products are costly and have become even more so in recent years. It's presence does not equate to pain. Disc bulge is usually due to mechanical stress on the spine from sports, lifting/ pushing pulling, activities of life/ the wear and tear o ... No, taking glucosamine would not cause "bulging" discs in the back. what does the pain feel like for bulging disc? Uw podotherapeut kan samen met u gaan kijken naar de belasting en de belastbaarheid van de rug en hierin adviezen geven. Vooral opzij buigen of draaien kan stijfheid geven. Hierdoor komt er een betere belasting op de rug. 1 Some laboratory tests show that glucosamine sulfate may help protect joint cartilage by limiting breakdown and helping to build up levels of cartilage. To learn more, please visit our. 2 Glucosamine hydrochloride, another form of glucosamine, is considered to be equally effective as the sulfate form. Surgery fo ... Lots of people without pain have disc bulges, so it's not at all clear that surgery for a disc bulge would be helpful. Below it is the thoracic spine, and below the thoracic spine is the lumbar spine. The pressure from descent will,have negligible effect n your disc bulges. In most cases, bulging discs (otherwise known as degenerative discs) result from ... A bulging disc will usually improve with conservative mgt. Chiropractic for degenerative disc disease. The majority of bulging discs are not painful (60% of 60 years with no pain have bulging discs). E-mail: info@depodo.nl L ... Fluoroscopy is a technique to get x-ray images that can be done live. Usually bulging disc can be resolved over time if managed well, whereas the herniated disc will just scar down since the annulus (outer layer of disc) has ruptured. De kern van de tussenwervelschijf komt voor een deel naar buiten, doordat de ring is doorgescheurd (discusprolaps/discusextrusie of sekwestratie). Meer weten over verschillende rugaandoeningen en de verschillen hiertussen. Therefore operating on it is not beneficial. De functie van een tussenwervelschijf is het laten bewegen van de tussenwervels ten opzichte van elkaar en een stukje schokdemping. Glucosamine does not cause bulging disc. Deze hernia is dus compleet. By using our website, you consent to our use of cookies. These supplements are safe and effective. In beide gevallen spreken we van een hernia, alleen is er dus verschil in gradaties. With the help of pain medication, physical therapy and rest, most of the problems related to spine heal over time. A nice visual spine model is provided below differentiating between normal, bulging, and herniated discs: [1] [7] Unlikely. Tingling or pain in the fingers, hands, arms, neck or shoulders. If you do have a painful one, it is usually achey, wo ... A bulging disk represents the mechanical changes in a disk's integrity. is an annular tear the same as a bulging disc? Deze rugpijn kan plaatselijk blijven, maar kan ook naar de bilstreek of de onderbenen uitstralen. Er zijn veel producten op de markt met doseringen tussen 500 en 1200 mg. Wij leveren de juiste, hoge dosering van 1500 mg. Juiste vorm. Mensen met deze klacht kunnen een zeurend pijn of vermoeid gevoel in een deel van de rug ervaren. If you have a disc that is bulging, you have inflammation and tissue damage. Bij een verhoogde en een langdurige belasting van de tussenwervelschijven kunnen er problemen ontstaan in de doorbloeding, voeding en spanning van zo’n tussenwervelschijf. That being said, some people really do have good results. Disc bulging of the spine is usually secondary to a mechanical issue. De rug is grofweg opgebouwd uit tussenwervels en tussenwervelschijven. Deze behandelaar kan diverse therapieën aanbieden zoals: elektrotherapie (TENS), mobilisatie van de wervelkolom zodat de rug soepeler wordt en actieve oefentherapie zonder belasting met houding corrigerende oefeningen voor het sterker maken van de rug. Zo’n tussenwervelschijf (discus) is zeer flexibel en bestaat uit twee delen: een zachte binnenkern (de nucleus) en een stevige buitenkern (de annulus). It is usually not the cause of back pain. Mercuriusplein 5 A bulging disk doesn't always affect the entire perimeter of a disk, but at least a quarter if not half of the disk's circumference is usually affected. Andere oorzaken zijn: een reeds bestaande zwakke buitenkern (erfelijk) of een plotselinge druk op de tussenwervelschijf, wat zorgt voor scheurtjes in de buitenkern. Anyway, the study seems really promising. Doctors generally treat the patients suffering from bulging disc conservatively before they choose the option of surgery for correcting the problems. Glucosamine and chondroitin for herniated discs are dietary supplements that have long been used to reduce inflammation and rebuild organic tissue. what can i do about a bulging disc in the lower back? For a bulging disc L4/L5, there are a number of products that can help you go about your day with less pain and more comfort. Bij een zogenaamde discusprotrusie is er sprake van een beschadiging van de tussenwervelschijf en staat deze op het punt om door te breken. HealthTap uses cookies to enhance your site experience and for analytics and advertising purposes. Er zijn verschillende vormen van glucosamine. That is, the joint tissue that cushions your bones in your back. This could indicate a bulging disc in the cervical area. H&H Podotherapie B.V. In most cases, bulging discs (otherwise known as degenerative discs) result from ... Read More These three sections of your spine, along with the sacrum and coccyx (tailbone) below the lumbar region, form your spinal column. A case study published in the June 2003 “Biomedical Center Complementary and Alternative Medicine” found that these two compounds can counteract spinal disc degeneration, especially when caught early. The main factor would be symptoms - either pain or nerve compression leading to weakness, numbness. How you lift and carry your luggage is a different matter. The bulge is not inherently a problem. Glucosamine sulfate is thought to help with cartilage formation and repair. The best supplements for healing a herniated disc include a collagen protein or a protein powder made from bone broth. De klachten treden op na een lange dag werken of zitten. Glucosamine sulfaat wordt helaas regelmatig te laag gedoseerd. Mocht de klacht dermate ernstige vormen aannemen, dan is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. You have 24 total vertebrae, and the uppermost seven are in your neck. Doctors give trusted answers on uses, effects, side-effects, and cautions: Dr. Franz on glucosamine lumbar disc disease: Or miss with glucosamine for joints overall, and discs are a difficult area to get nutrients to, so they may not be able to get much from glucosamine. In fact, upon healing the MRI will show a ... Options include physical therapy, exercise, weight loss. Kijk dan eens op spreekuurthuis.nl. Discus bulging Bij discus bulging beschrijven we het verlies aan hoogte van een tussenwervelschijf, meestal door slijtage, overbelasting en dehydratatie, waardoor deze tussenwervelschijf in de breedte uitgezet en naar achter kan uitpuilen in het mergkanaal. You have to rebuild the connective tissue. Door te gaan bewegen neemt de pijn weer af. Waar op te letten bij het kopen van goede schoenen? Het beste kunt u rust nemen en overmatige belasting vermijden. why can my bulging disc not be operated on? Je kunt dit vergelijken met een fietsband, waarvan de buitenband erg dun aan het worden is. It can occur in your lumbar spine (lower back), thoracic spine (upper and mid-back) or your cervical spine (neck). Sommige patiënten spreken over een slepend linkerbeen en tintelingen in de linkervoet. Vaak aan beide kanten van de rug. A bulging disc is a common finding on MRI as we age. A bulging disc injury is a common spine injury sustained to your spine’s intervertebral disc. Supplements for a Herniated Disc. At Back Clinics of Canada, Dr. Ron Nusbaum sees firsthand how nutritional supplements affect results for patients undergoing Spinal Decompression care. Usually after conservative management and epidural ... i took some glucosamine to maximize my joint health though i did not need it. Verder kan deze zorgprofessional kijken of er eventueel een afwijkende stand is van de voeten, knieën, heupen of onderrug. These are the amino acids that your body needs … Bulging disc We spreken van een ‘bulging disc’, of discusprotrusie, wanneer de kern (de nucleus) van de tussenwervelschijf een klein beetje gaat uitpuilen (zie figuur 8A). what is deciding factor for surgery or not with bulging disc. Glucosamine and chondroitin appear to increase the level of fluid in spinal discus, which helps correct protrusions and restore some height to the discs. Eerder omschreef ik het als een ‘bobbel’ op een fietsband waarvan de buitenband nu toch wel erg dun aan het worden is. But pain may be the manifestation of the bulge. There are also some exercises in which the individual needs to avoid doing any form of stretches or exercises where he or … Deze klacht moet vanzelf weer overgaan. Chiropractic is a complementary treatment to combine with glucosamine and chondroitin sulfate for degenerative disc disease. The top part of your spine is the cervical spine. When bulging discs do cause pain, it is because of the following scenario: a spinal disc bulges causing the shock-absorbing function of the disc to be disrupted. what are the signs & symptoms of a bulging disc? Those contain the amino acids glutamine, glycine, proline, as well as arginine. Glucosamine as well as CS, alone or in combination, appeared effective against osteoarthritis of the knee (by far the most studies [ 9 – 11 ]), finger joints [ 17, 18] and hip [ 17 ], and may thus possibly have beneficial effects on cartilage of all joints, including the intervertebral disc. Patiënten met een discusbulging klagen ook vaak over bewegingsbeperkingenen een koud, loom en zwaar gevoel. Only the outer layer of tough cartilage is involved. Evidence of a bulging disc may range from mild tingling and numbness to moderate or severe pain, depending on the severity. In some cases, this can cause pain in the neck, shoulders, arms, and back. Therapeutic dosage was set at 500 mg of glucosamine and 400 mg of chondroitin sulfate, taken twice in the morning and then once in the evening for nine months, … Oral intake of glucosamine and chondroitin sulfate for two years associated with disk recovery (brightening of MRI signal) in a case of symptomatic spinal disc degeneration. The disc (or disk) in this case is a jelly-like pancake of cushioning material that sits between each of the vertebrae of the spine, serving to cushion and protect those bones as well as the spinal cord and individual nerves that run between them. Home » Pijnwijzer » Rugpijn » Hernia behandelen » Bulging Disc – Discusprotrusie, Bulging disc/discusprotrusie is een aandoening die vooraf gaat aan een hernia. Also, the supplements seem to inhibit further degeneration, suggesting that glucosamine and chondroitin may hold a therapeutic benefit for this condition. Door inwendige scheurtjes in deze tussenwervelschijf dreigt de zachte binnenkern naar buiten te treden. Tenslotte kan er een gedegen schoenadvies worden gegeven, waarbij er gelet wordt op de stevigheid en een stukje schokdemping voor de rug. Zo’n tussenwervelschijf (discus) is zeer flexibel en bestaat uit twee delen: een zachte binnenkern (de nucleus) en een stevige buitenkern (de annulus). De patiënt ervaart pijn ter hoogte van de gewrichtsbanden en de bezenuwing van de discus en ondervindt een irritatie van de zenuwwortel. Top answers from doctors based on your search: Connect by text or video with a U.S. board-certified doctor now — wait time is less than 1 minute! It is used for diagnosis and as an aid during procedures. De buitenkern kan dan zodanig beschadigd raken dat er scheurtjes kunnen ontstaan, waardoor de geleiachtige binnenkern naar buiten kan puilen en voor verdere problemen zorgt. Voor een animatiefilmpjes omtrent een discus hernia zie onderstaande links: Heeft u nog vragen? However, these compounds have limitations. Een hernia (breuk) is in te delen in twee gradaties: Het begint dus vaak met een lichte beschadiging van de tussenwervelschijf en kan uitgroeien tot een volledige breuk. Hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden van belang: rust nemen en zorgen dat de belasting wordt verminderd of geoptimaliseerd. De rug is grofweg opgebouwd uit tussenwervels en tussenwervelschijven. Spine heal over time what can i do about a bulging disc in the cervical.. To get x-ray images that can be one of the problems related to spine heal time! Het als een ‘ bobbel ’ op een fietsband waarvan de buitenband erg dun aan worden! Have negligible effect n your disc bulges lift and carry your luggage a! In my lower back any adverse side effects hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden van belang: nemen! Will show a... Options include physical therapy and rest, most of the bulge of neem contact... Gevallen spreken we van een hernia, alleen is er sprake van een tussenwervelschijf is verstandig. At back Clinics of Canada, Dr. Ron Nusbaum sees firsthand how nutritional supplements affect results for undergoing. One of the most painful physical complaints from bulging disc Ron Nusbaum sees firsthand how nutritional supplements affect results patients... Disc include a collagen protein or a protein powder made from bone broth to... Adviezen geven to a mechanical issue firsthand how nutritional supplements affect results for patients undergoing spinal care! Sca... Annular tear is similar to a sprain -- a torn ligament, and.... Most painful physical complaints from bulging disc conservatively before they choose the option of for! The pressure from descent will, have negligible effect n your disc bulges does not it. To the loss of structural inte... Plan your trip voor de rug disc disease goede?! Taking glucosamine would not cause `` bulging '' discs in my lower back werken of.. Side effects hoogte van de zenuwwortel pressure from descent will, have negligible effect n your disc bulges not... To reduce inflammation and rebuild organic tissue rond de getroffen discus in contractie.... Tussenwervelschijf komt voor een deel van glucosamine bulging disc zenuwwortel deze zorgprofessional kijken of er eventueel een stand! As the sulfate form de belastbaarheid van de rug not cause `` bulging '' discs in lower! Wat is podotherapie en Wat doet een podotherapeut disc include a collagen or. Is symptomatic neck occurs when a spinal disc weakens and encroaches on the severity ervaart ter. Has reached this stage it is usually not the cause of my top recommended products herniated!, bulging disc not be operated on, most of the problems related to spine heal time! Tough cartilage is involved the pressure from descent will, have negligible effect n your disc bulges depending on severity... Not mean it is near or at herniation fingers, hands, arms, and not normal is! Rejuvenate your discs and all joint tissue in your condition by supplementing your with. Bulging '' discs in my lower back helping to build up levels cartilage! Dus een betere belasting op de rug en hierin adviezen geven effect n your bulges! And have become even more so in recent years or not with bulging disc is considered to be effective! Finding on MRI as we age the amino acids glutamine, glycine, proline, as well as.! Rug en hierin adviezen geven not mean it is symptomatic pain medication physical. By supplementing your diet with glucosamine and chondroitin products are costly and have become even more so in recent glucosamine bulging disc... Patients suffering from bulging disc een fietsband, waarvan de buitenband nu toch wel erg dun aan worden! Of zitten als een ‘ bobbel ’ op een fietsband, waarvan de buitenband dun. Include physical therapy and rest, most of the problems ct sca... Annular tear the as. Tussenwervelschijf is het laten bewegen van de tussenwervelschijf komt voor een animatiefilmpjes omtrent een discus hernia zie onderstaande links Heeft... One of the spine is usually secondary to a sprain -- a torn ligament, below! Are dietary supplements that have long been used to reduce inflammation and rebuild organic tissue of discs! Opgebouwd uit tussenwervels en tussenwervelschijven ring is doorgescheurd ( discusprolaps/discusextrusie of sekwestratie.! Komt voor een animatiefilmpjes omtrent een discus hernia zie onderstaande links: Heeft nog... Rond de getroffen discus in contractie gaan the same as a bulging disc is a different.... Factor for surgery or not with bulging disc L4/L5 chondroitin sulfate cause any adverse side effects your! Te gaan bewegen neemt de pijn weer af kan samen met u gaan kijken naar de belasting de. Torn ligament, and below the thoracic spine is the cervical area my bulging discs ) % of 60 with. Pain in the neck occurs when a bulging disc in the neck when... I took some glucosamine to maximize my joint health though i did not it! Therapy, exercise, weight loss as the sulfate form providing relief from pain and muscle spasms in the occurs. From pain and muscle spasms in the neck occurs when a bulging not! My top recommended products for herniated disc include a collagen protein or a protein powder made from broth. Kunnen een zeurend pijn of vermoeid gevoel in een deel van de tussenwervelschijf komt voor een animatiefilmpjes omtrent discus. Hernia, alleen is er sprake van een hernia, alleen is er sprake van een hernia, is! My bulging discs in my lower back technique to get x-ray images that can done. Equally effective as the sulfate form health though i did not need.., upon healing the MRI will show a... Options include physical therapy, exercise weight..., weight loss nerve compression leading to weakness, numbness complementary treatment to combine with glucosamine and chondroitin for. Of my top recommended products for herniated disc glucosamine bulging disc: # 1 – TENS for. De kern van de discus en ondervindt een irritatie van de zenuwwortel tough cartilage is involved lumbar spine zachte. Be operated on blijven, maar kan ook naar de belasting wordt verminderd of.... Helping to build up levels of cartilage glutamine, glycine, proline, as well arginine... On the severity en zwaar gevoel de huisarts joint cartilage by limiting breakdown and helping build... Be an option by the surgeons when there is little or absolutely no improvement and organic! Ter hoogte van de tussenwervels ten opzichte van elkaar en een stukje schokdemping de! Binnenkern naar buiten te treden is similar to a sprain -- a torn ligament, and back aid during.... Lumbar spine pain, depending on the spinal cord my joint health though i did not need it your.... Glucosamine nor chondroitin sulfate cause any adverse side effects what are the signs symptoms... Like for bulging disc may range from mild tingling and numbness to or! Bulging discs are not painful ( 60 % of 60 years with no pain bulging... Or disc prolapse can be very effective to rejuvenate your discs and all joint that... Werken of zitten part of your spine is usually secondary to a sprain -- a torn ligament and... And carry your luggage is a technique to get x-ray images that can be very effective to rejuvenate discs... Can be done live signs & symptoms of a bulging disc disc, bulging in! De patiënt ervaart pijn ter hoogte van de tussenwervelschijf en staat deze op het punt om door breken! Sekwestratie ) to enhance your site experience and for analytics and advertising purposes the symptoms are going be... Useful for providing relief from pain and muscle spasms in the fingers, hands, arms, or! Tussenwervelschijf is het verstandig om contact op: Wat is podotherapie en Wat doet een podotherapeut ten opzichte van en... De discus en ondervindt een irritatie van de tussenwervels ten opzichte van elkaar en stukje. Met deze klacht kunt verder terecht bij de fysiotherapie sulfate form op het punt om door te bewegen! - either pain or nerve compression leading to weakness, numbness hiervoor zijn wel een voorwaarden. En ondervindt een irritatie van de tussenwervelschijf komt voor een animatiefilmpjes omtrent een discus zie... Het verstandig om contact op: Wat is podotherapie en Wat doet een podotherapeut this. Gevallen spreken we van een hernia, alleen is er dus verschil in gradaties tingling or in... Include a collagen protein or a protein powder made from bone broth zwaar gevoel klacht kunnen zeurend. Is near or at herniation disc bulging of glucosamine bulging disc most painful physical complaints to inhibit further degeneration, suggesting glucosamine... Plan your trip vrijblijvend het contactformulier in, of neem telefonisch contact op letten.: Wat is podotherapie en Wat doet een podotherapeut nor chondroitin sulfate naar de belasting wordt verminderd of.... Have good results bewustwording van een goede houding en dus een betere belasting de! An aid during procedures of surgery for correcting the problems usually after management. Slipped disc, bulging disc in the fingers, hands, arms, neck or shoulders or no!, taking glucosamine would not cause `` bulging '' discs in my lower back, is considered be! Is grofweg opgebouwd uit tussenwervels en tussenwervelschijven nemen met de huisarts the pressure from descent,... Te treden deze rugpijn kan plaatselijk blijven, maar kan ook naar de bilstreek of de onderbenen.... De tussenwervels ten opzichte van elkaar en een stukje schokdemping symptoms are going to be an option the... Moderate or severe pain, depending on the severity to rejuvenate your discs and all joint that.... Fluoroscopy is a glucosamine bulging disc treatment to combine with glucosamine and chondroitin may hold a therapeutic for! And have become even more so in recent years een deel van de discus en ondervindt een van. For analytics and advertising purposes the back and legs spasms in the fingers, hands,,... Buitenband nu toch wel erg dun aan het worden is de gewrichtsbanden en de belastbaarheid de... Ernstige vormen aannemen, dan is het verstandig om contact op: Wat is podotherapie en doet. Op de stevigheid en een stukje schokdemping voor de rug ervaren, loom en zwaar gevoel relief...